Jour dygnet runt på: 0481-145 48
Öppet Öppet mån-fre: 9-15 (lunch: 12-13)

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0481-145 48 | Öppet mån-fre: 9-15 (lunch: 12-13)

familj

Planera begravning – Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser.

Därför är det helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant man ska ta hand om. Om personen som avlidit finns på vårdhem eller sjukhus är det oftast inte något som är brådskande. Har personen avlidit i hemmet eller på annat ställe ska man först kontakta läkare som konstaterar dödsfallet. Läkaren bedömer om obduktion behövs för att säkerställa dödsfallsorsaken. När läkare varit på plats kontaktar ni oss så ombesörjer vi transporten. Vi hämtar den avlidne så fort vi kan i samråd med anhöriga och transporterar den avlidne till ett bårhus.

Den 1 maj 2012 trädde en ny lag i kraft vilket innebär att det från dödsdagen bara får gå en månad till dess att kistan är kremerad eller gravsatt, därför kan det vara bra att ta en första kontakta med oss ganska omgående efter dödsfallet.

Med skriften ”Hur gör jag nu” hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. Skriften kan läsas här eller laddas ner i PDF-format, men du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF.

Ladda ner broschyren ”Hur gör jag nu”